Slovník cizích slov .net

x - výpis slov 11 - 20

xenolit

cizorodý úlomek v sopečné hornině . >> detail

xenon

prvek ze skupiny vzácných plynů, používaný např. jako náplň do žárovek . >> detail

xero-

první část slov mající význam suchý, suchost . >> detail

xerodermie

vrozená suchost kůže . >> detail

xerofilní

suchomilný . >> detail

xerofyt

suchobytná rostlina . >> detail

xerografie

jedna z technik elektrostatického tisku . >> detail

xerokopie

xeroxová kopie . >> detail

xerom

zasychání a olupování rohové vrstvy kůže . >> detail

xeromorfizmus, xeromorfismus

přizpůsobivost rostlin (xerofytů) nedostatku vody a jejich schopnost růst na suchých místech. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.