Slovník cizích slov .net

x - výpis slov 21 - 30

xerostomie

suchost v ústech . >> detail

xerotermní

suchomilný a teplomilný . >> detail

xerotický

přizpůsobený životu v suchém prostředí . >> detail

xerox

rozmnožovací stroj, kopírka . >> detail

xeróza, xerosa

suchost . >> detail

XML

počítače: zkratka pro: eXtensible Markup Language, česky: rozšiřitelný značkovací jazyk. Je zjednodušenou variantou jazyka SGML. XML umožňuje si vytvořit vlastní značkovací jazyk pro konkrétní případ nebo typ dat. Využívá se pro serializaci dat a lze jej použít například pro předávání dat mezi programy, webovými aplikacemi atd. Například internetové obchody v XML předávají informace o svých výrobcích vyhledávačům zboží. XML umožňuje definovat i vzhled dokumentu pomocí kaskádových stylů. Existuje mnoho aplikací tohoto jazyku, včetně jeho využití v nových formátech Microsoft Office (Open XML) nebo OpenOffice.org (OpenDocument).. >> detail

xoanon

archaická kultovní soška božstva . >> detail

XPS

počítače: zkratka pro: XML Paper Specification. Jedná se o formát elektronického dokumentu, který má pevné rozložení jednotlivých prvků a na různých počítačových zařízeních se tedy zobrazuje shodně. Formát dat tohoto souboru tedy nelze snadno měnit a při stažení např. online je zajištěný přesně stejný vzhled. Jedná se o obdobu známějšího formátu PDF. XPS byl schválen jako standard a je označován jako Open XML Paper Specification, OpenXPS.. >> detail

xylém

dřevo . >> detail

xylen

meziprodukt výroby barviv, výbušnin . >> detail

< Předchozí 
1  2  3  4  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.