Slovník cizích slov .net

z - výpis slov 21 - 30

zero

nula . >> detail

zeugma

odchylka od správné větné stavby spočívající ve spojení souřadných členů vazebným vztahem patřícím jen k jednomu z nich . >> detail

zikkurat

věžovitá stupňovitě uspořádaná stavba . >> detail

zinkografie

zhotovování tiskařských štočků leptáním zinkových desek . >> detail

zip

způsob, kterým se auta střídavě řadí za sebe při zúžení ze dvou jízdních pruhů do jednoho; počítače (psáno ZIP): všeobecně rozšířený souborový formát komprimovaných (zhuštěných) dat. Tzv. ZIP soubor může obsahovat jeden ale i více souborů nebo i celé adresáře. Tento formát byl vytvořen Philem Katzem v roce 1989.. >> detail

zip, zips

zdrhovadlo . >> detail

zipovat

"zhušťovat; převádět data do zhuštěného tvaru" . >> detail

zkolabovat

zhroutit se, utrpět kolaps . >> detail

złotý, złoty

měnová jednotka Polska . >> detail

zoa

druhá část složených slov mající význam živočich, živočišný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.