Slovník cizích slov .net

z - výpis slov 41 - 50

zoocenóza, zoocenosa

část biocenózy tvořená populacemi živočišných druhů, společenstvo živočichů v krajině . >> detail

zoocid

jedovatý prostředek k hubení živočišných škůdců . >> detail

zoofág

živočich živící se jinými živočichy, masožravec . >> detail

zoofagie

masožravost . >> detail

zoofilie

"1. láska ke zvířatům; 2. sexuální úchylka charakterizovaná ukájením pohlavního pudu pohlavním stykem se zvířaty, sodomie" . >> detail

zoofobie

chorobný strach před zvířaty . >> detail

zooforos

vlys zdobený zvířecími motivy . >> detail

zoogamie

zvěrosnubnost . >> detail

zoogeneze, zoogenese

vývoj všeho živočišstva . >> detail

zoogenní

živočišného původu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.