Slovník cizích slov .net

z - výpis slov 51 - 60

zoogeografie

nauka o rozšíření živočichů na Zemi . >> detail

zoohygiena

nauka o ochraně zdraví zvířat, hygiena zvířat . >> detail

zoochorie

šíření diaspor živočichy . >> detail

zoologický

"určený na chov a vystavování zvířat; živočišný, zvířecí." . >> detail

zoologie

věda o živočiších . >> detail

zoom [zúm]

"změna měřítka obrazu, zobrazení; transfokátor, varioobjektiv" . >> detail

zoomorfizmus, zoomorfismus

"představa boha v podobě zvířete; zobrazování boha ve zvířecí podobě, teriomorfizmus" . >> detail

zoomorfóza, zoomorfosa

živočichem vyvolaný novotvar na rostlině . >> detail

zoon politikon, zóon polítikon

(člověk jako) tvor společenský . >> detail

zoonóza, zoonosa

nemoc zvířat přenosná přirozenou cestou na člověka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.