Slovník cizích slov .net

QR kód - význam slova

QR kód

  • z angličtiny (Quick Response Code = kód rychlé odezvy), dvojrozměrný čárový kód ve tvaru čtverce. Obsahuje černé čtverce uspořádané ve čtvercové mřížce, dokáže pojmout značné množství dat, které je možno jednoduše a rychle dekódovat (čtečkou, mobilem). Jedná se o obdobu klasického čárového kódu EAN, kde byla přidána druhá dimenze a kód tak je schopen pojmout mnohonásobně větší množství dat. Ta jsou dekódována nejčastěji pomocí QR-čteček v mobilních telefonech. QR kódy jsou často používány k uskutečnění rychlých internetových plateb, mohou nést odkazy webových stránek, vizitek, jízdenek či vstupenek, jídelních lístků apod. QR kód byl vyvinul japonskou firmou Denso Wave pro označování automobilových dílů. Moderní QR kódy jsou i v jiné než černé barvě a někdy je uprostřed umístěn i piktogram/logo. QR kódy často obsahují tzv. opravná data, aby bylo možno opravit chybějící data vinou např. nekorektiního načtení. Existuje několik velikostí QR kódů, podle toho, kolik dat je potřeba aby pojaly.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: pýthie [pítyje]

Následující slovo: quadrilla [kvadrila] quaddrille [kadrij]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.