Slovník cizích slov .net

rabicka - význam slova

rabicka

  • rabicová příčka, výztužná příčka z drátěného pletiva a malty

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: rabiát, rabiák

Následující slovo: rabies [rabés]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.