Slovník cizích slov .net

rabies [rabés] - význam slova

rabies [rabés]

  • vzteklina

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: rabicka

Následující slovo: rabín, rabí, rabi, rabbi

Nová slova: QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza, agrizoofobie . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.