Slovník cizích slov .net

rating [rejtyng] - význam slova

rating [rejtyng]

  • stanovení sazeb nebo dávek, sazbování, tarif
  • bodové hodnocení rizik, mezinárodně ustálená klasifikace míry důvěryhodnosti systému
Podobná slova: raiting, rajting, rejting,

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: ratiné

Následující slovo: ratio [ráció]

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.