Slovník cizích slov .net

referát - význam slova

referát

  • zpráva hodnotící skutečnosti veřejného rázu nebo i vědeckou problematiku
  • posudek otištěný v denním tisku
  • organizační složka útvaru

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: refektář

Následující slovo: reference

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.