Slovník cizích slov .net

res cogitans a res extensa [rés kógitáns a rés exténza] - význam slova

res cogitans a res extensa [rés kógitáns a rés exténza]

  • věc myslící a věc rozprostraněná

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: res [rés]

Následující slovo: res publica [rés públika]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.