Slovník cizích slov .net

res publica [rés públika] - význam slova

res publica [rés públika]

  • věc veřejná
  • stát

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: res cogitans a res extensa [rés kógitáns a rés exténza]

Následující slovo: resekce

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.