Slovník cizích slov .net

res [rés] - význam slova

res [rés]

  • věc

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: requiescat in pace [rekviéskat in páce]

Následující slovo: res cogitans a res extensa [rés kógitáns a rés exténza]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.