Slovník cizích slov .net

signet [sině i signet] - význam slova

signet [sině i signet]

  • grafický znak
  • razítko s podpisem panovníka, pečetní prsten

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: signatura

Následující slovo: signifiant [sinifian]

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.