Slovník cizích slov .net

Subverze - význam slova

Subverze

  • z latiny (subveretere = svržení), podvratná činnost
  • jednání, které působí proti těm, kdo aktuálně jsou u moci, případně proti autoritám, obecně zavedeným pravidlům, hierarchii či tradicím ve společnosti, ve snaze tyto normy a hodnoty zpochybnit či rozvrátit. Subverze může být použita například k prosazování politických myšlenek a cílů a nabourávat současný zavedený systém. Za subverzi můžeme označit podvracení/narušování autority veřejných nebo politických skupin, přičemž toto jednání může budit útěchu u jednotlivců či skupin, které se s podobným smýšlením ztotožňují.
  • v uměleckém kontextu znamená pojem subverze podvodnou činnost, kdy je použito již vytvořené umělecké dílo za účelem tvorby díla nového, čímž je původní znehodnoceno, či zesměšněno.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: subvence

Následující slovo: subway [sabvej]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.