Slovník cizích slov .net

tax-free [tax frí] - význam slova

tax-free [tax frí]

  • nepodléhající dani, osvobozený od daně

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: taverna, taberna

Následující slovo: taxa, tax

Nová slova: QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza, agrizoofobie . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.