Slovník cizích slov .net

upgrade [apgrejd] - význam slova

upgrade [apgrejd]

  • z angličtiny. Nahrazení určitého výrobku nebo (většinou) softwaru (PC programu) za novější verzi stejného výrobku. Upgrade se používá u software (programů), hardware (zařízení) i firmware při zavedení novější verze. Používá se ve smyslu nové verze (podstatné jméno) i procesu jejího zavedení (nainstalování
  • sloveso). V přeneseném slova smyslu se používá téměř ve všech oblastech, např.: upgradovaná nabídka.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: update [apdejt]

Následující slovo: upload

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.