Slovník cizích slov .net

via - význam slova

via

  • cesta
  • silnice, ulice

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: vezír

Následující slovo: via facti [via faktý]

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.