Slovník cizích slov .net

wallaceovka [valasotka] - význam slova

wallaceovka [valasotka]

  • dobrodružný román E. Wallacea
  • film natočený na motivy jeho děl

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: Wall Street [vól strít]

Následující slovo: waltz [valc] wals

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.