Slovník cizích slov .net

woodcraft [vúdkraft] - význam slova

woodcraft [vúdkraft]

  • výchovný systém čerpající podněty pro všestranné sebezdokonalování člověka z pobytu v přírodě, lesní moudrost

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: won

Následující slovo: worcester [vorčestr]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.