Slovník cizích slov .net

xenofilie - význam slova

xenofilie

  • láska či náklonnost k cizímu, bezmezné přijímání toho, co pochází z jiného prostředí. Termín vznikl spojením řeckým slov: xenos (cizí, neznámý) a philia (láska, náklonnost). V kulturním pojetí je pojem xenofilie často spojován s zvnitřněným pocitem méněcennosti (cultural cringe) vlastní země. Na škále odmítání a přijímání se jedná o přesný opak xenofobie (obavy z cizího).

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: xenoekie

Následující slovo: xenofobie

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.