Slovník cizích slov .net

žánr, genre [žánr] - význam slova

žánr, genre [žánr]

  • typ významové a kompoziční výstavby s principy společnými určitému okruhu uměleckých děl, obor, druh
  • výtvarné nebo literární zobrazení denního života

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: žandarmerie

Následující slovo: žardiniéra, jardiniéra, jardiniére [žardynjér]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.