Slovník cizích slov .net

GUI - význam slova

GUI

  • počítače: zkratka pro anglické: Graphical User Interface, česky: Grafické uživatelské rozhraní. Jedná se o rozhraní, ve kterém uživatel za pomocí interaktivních grafických prvků (tlačítka, posuvníky, formuláře) ovládá počítač - zadává mu příkazy. První GUI vyvinula firma Xerox, masového rozšíření získalo GUI díky firmě Mac a následně díky systému Windows. Pokud nemá systém GUI je nutno jej ovládat z příkazové řádky jak tomu bylo u MS-DOS.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: gubernie

Následující slovo: guídon [gidon]

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.