Slovník cizích slov .net

RSS - význam slova

RSS

  • počítače: zkratka pro anglické: Really Simple Syndication. RSS patří do rodiny webových formátů, které slouží k odběru obsahu (většinou) webových stránek. RSS je označováno za RSS kanál, RSS zdroj atd. a je možno skrze něj se nechat uvědomovat o nově uveřejněném obsahu - většinou webových stránek. RSS přitom může obsahovat plný nebo pouze sumarizovaný text. Obsahuje navíc i metadata jako datum publikace, autora atd. Pro načítání RSS je používána RSS čtečka (počítačový program). Někdy je zkratka RSS brána pro anglické: Rich Site Summary nebo: Resource Description Framework Site Summary.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: RSDr.

Následující slovo: rubaška

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.