Slovník cizích slov .net

vizuální, visuální - význam slova

vizuální, visuální

  • související se zrakovým vnímáním, zrakový

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: vizitka, visitka

Následující slovo: vízum, visum

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.