Slovník cizích slov .net

a capella [a kapela] - význam slova

a capella [a kapela]

  • vokální skladba bez instrumentálního doprovodu

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: á

Následující slovo: a contrario [á kontrárió]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.