Slovník cizích slov .net

CSS - význam slova

CSS

  • CSS - počítače: zkratka pro anglické: Cascading Style Sheets, česky: kaskádové styly. Jedná se o jazyk, pro popis vzhledu dokumentů napsaných ve značkovacím jazyce (např. HTML). Definuje barvy, rozložení i použitá písma a fonty. Typickým příkladem aplikace CSS stylů je jazyk HTML a webové stránky. CSS ale lze aplikovat i na XHTML nebo jakýkoliv dokument v jazyce XML. CSS používá princip kaskády, kdy definice vzhledu postupuje od nejobecnějších prvků až k těm nejkonkrétnějším.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: CSc.

Následující slovo: CSV

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.