Slovník cizích slov .net

DTP - význam slova

DTP

  • zkratka pro angl. Desk Top Publishing, jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomocí osobního počítače (předtisková a grafická úprava dokumentu), kdy je použit WYSIWYG editor. Může se jednat o publikaci, která se následně tiskne s velkým nákladem (tisk např. offsetový), nebo i pouze dokument pro vytištění na kancelářské tiskárně.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: dto, dtto

Následující slovo: duál

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.