Slovník cizích slov .net

HIPS - význam slova

HIPS

  • zkratka pro: Host Intrusion Prevention System (Hostitelský systém pro prevenci vniknutí), jedná se o systém v počítači běžící v reálném čase, který analyzuje chování neznámých programů, nespoléhá se tedy na databázi (např. antivirové) pro zjištění zda je soubor bezpečný nebo ne. Často se na rozhodnutí dotazuje také uživatele, často si také vytváří vlastní databázi bezpečných a případně i nebezpečných programů na daném počítači a to i za pomoci uživatele.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: hippokratický

Následující slovo: hiragana

Nová slova: QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza, agrizoofobie . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.