Slovník cizích slov .net

HTML - význam slova

HTML

  • zkratka pro: Hyper Text Markup Language (česky: hypertextový značkovací jazyk), jedná se o převažující jazyk pro tvorbu WWW stránek. Umožňuje definovat nadpisy, odstavce, obrázky, výčty, seznamy a formátovat text a jinak definovat vzhled a strukturu WWW stránky
Podobná slova: HTML jazyk,

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: hrma

Následující slovo: HTPC

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.