Slovník cizích slov .net

a contrario [á kontrárió] - význam slova

a contrario [á kontrárió]

  • v protikladu
  • protiva

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: a capella [a kapela]

Následující slovo: a dato [á dató]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.