Slovník cizích slov .net

TEC - význam slova

teč

  • letmý dotyk míče

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: TEC

Následující slovo: tedeum,

TEC

  • letmý dotyk míče
  • počítače: zkratka pro anglické: Threshold Exceeds Condition, česky: Podmínka překonání hraniční hodnoty. Používá se v samodiagnostice pevných disků počítačů. Jedná se o odhadované datum, kdy daná sledovaná charakteristika disku dosáhne hraniční hodnoty. Tedy stavu, kdy disk nebude použitelný, nebo nebude pracovat správně. Software, který diagnostikuje stav (zdraví) harddisku většinou oznamuje Nearest T.E.C, tedy nejbližší TEC. Chápáno by mělo být jako datum, kdy může dojít, nebo dojde k chybě disku. Datum je ale pouze odhadem, počítaným na základě dosavadním změn sledované hodnoty. TEC je používáno u S.M.A.R.T. technologie.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: teatrologie

Následující slovo: teč

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.