Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

kongesce

congestió - latinsky con = cum, spolu; gerere = nést. Pojem značí překrvení, resp. městnání krve ve tkáni či orgánu. Příčinou může být zhoršený žilní odtok (např. mechanickou překážkou nebo při srdeční nedostatečnosti, kdy srdce nestačí přečerpávat veškerou přitékající krev a ta se pak hromadí v těle - např. játrech) nebo snížení přirozeného napětí (tonu) a zvýšení propustnosti vlásečnic (kapilár), k němuž dochází nejčastěji při šokových stavech či zánětech (např. zduření nosní sliznice při rýmě; nosní kapky na rýmu proto obvykle obsahují dekongestiva). >> detail

Touretteův syndrom

vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění (postihuje mozek), které se projevuje pohybovými a zvukovými tiky. Rozvine se většinou ve věku 6-7 let (dětství). Svůj název nese po francouzském neurologovi Gilles de la Tourette (1857-1904), který tento syndrom v roce 1885 objevil. Mezi projevy (tiky) patří mrkání, trhání hlavou a končetinami a nebo i zvukové projevy (tiky), jako například: chrochtání, pískání, vykřikování slov a vět. Výkřiky mohou být i neslušné. Jedná se o chronické onemocnění, nelze jej tedy vyléčit. Postižení jsou primárně léčeni psychoterapií, případně i farmakologicky (léky).. >> detail

rakovina

pojem je v širokém smyslu slova používán veřejností pro označení jakéhokoliv zhoubného nádoru, tj. útvaru vzniklého nekontrolovaným dělením buněk a jejich následnou invazí do okolních tkání či zakládáním sekundárních ložisek (metastáz) i ve vzdálenějších tělních oblastech (šíření nádorových buněk např. krví nebo lymfou). V užším slova smyslu se pojem rakovina používá pro tzv. karcinomy, tj. nádory vycházející z epitelů - tkání kryjících povrchy či vystýlajících dutiny (např. střevní dutinu).. >> detail

maltodextrin

sacharid vzniklý spojením 3 až 20 molekul glukózy (dextrózy) a vyrábějící se částečnou hydrolýzou („natrávením“) škrobu. Čím je stupeň natrávení škrobu větší, tím kratší molekuly maltodextrinu vznikají a tím je vzniklý produkt sladší a rozpustnější (hodnota tzv. dextrózového ekvivalentu – DE bude vyšší). Maltodextrin se využívá jako potravinové aditivum (zahušťovadlo, látka zvětšující objem a zlepšující texturu či chuť potravin), jako plnivo ve farmacii a jako součást energetických nápojů.. >> detail

homocystein

neesenciální sirná aminokyselina vznikající při metabolismu aminokyseliny methioninu. Zvýšené hladiny homocysteinu v krvi zvyšují dle observačních epidemiologických studií nezávisle (na hladině cholesterolu a jiných rizikových faktorech kardiovaskulárních chorob) riziko vzniku onemocnění srdce a cév a přibývá indicií o jeho souvislosti s řadou dalších onemocnění (autoimunitních, nádorových, neurologických aj.). Snížení hodnot homocysteinu dosáhneme zvýšením příjmu vitamínů B12, B6 a kyseliny listové (folátů), případně snížením příjmu živočišných bílkovin.. >> detail

kobalamin, cobalaminum

jedná se o skupinu chemicky podobných sloučenin známou především pod názvem vitamín B12. V biochemii se doporučuje označovat za vitamin B12 formu kobalaminu označovanou jako kyanokobalamin, ve farmacii mají označení vitamín B12 i výrobky obsahující hydroxykobalamin či methylkobalamin (aktivní forma vitamínu). Vitamín B12 je potřebný pro tvorbu (syntézu) DNA a přeměnu folátů (kyseliny listové) na aktivní formu. Jeho nedostatek narušuje zejména krvetvorbu, tvorbu obalu nervových vláken a případně vede k vzestupu krevní hladiny toxické aminokyseliny homocysteinu, spojované s některými civilizačními chorobami. K typickým onemocněním z nedostatku vitamínu B12 patří zhoubná chudokrevnost (perniciózní anémie) a degenerativní změny centrálního (mícha) i periferního nervstva. Jeho potravním zdrojem je zejména maso a vnitřnosti (játra), a proto jsou jeho nedostatkem ohroženi vegetariáni, ale např. také lidé s poruchou vstřebávaní živin, a to jak nespecifickou nebo specifickou poruchou vstřebávání vitamínu B12 pro nedostatek tzv. vnitřního faktoru - glykoproteinu tvořeného v žaludeční sliznici v komplexu s nímž se vitamín B12 vstřebává.. >> detail

ristretto

kávový nápoj pocházející z jižní Itálie, druh espresso nápoje, který je chuťově nejsilnější a nejkoncentrovanější. Ristretto italsky znamená „omezený“ a pro přípravu tohoto nápoje se použije stejné množství mleté kávy jako pro espresso (8-9 g kávy), ale pouze poloviční množství vody. Výsledkem je nápoj o hmotnosti 15-20g.. >> detail

mikrocefalie

řecký mikros = malý, kefalé = hlava. Pojem značí přítomnost abnormálně malé hlavy (tzv. mikrocefalus).. >> detail

angiogram

angíogramma - řecky angeion = céva, gramma = zápis. Jedná se o rentgenové zobrazení (záznam) cév po jejich naplnění kontrastní látkou.. >> detail

encefalopatie

encephalopathia - řecky enkefalos = mozek, pathos = choroba. Označení pro blíže nespecifikované onemocnění mozku. Spektrum a tíže příznaků je variabilní, a to od lehkých duševních a fyzických (změny nálad, poruchy paměti, závratě, nestabilita při chůzi aj.) až po těžké (dezorientace, kóma, křeče, poruchy hybnosti až obrny aj.) Často vzniká druhotně jako následek jiných orgánových a metabolických poruch, intoxikací, potravních deficitů, infekcí, traumat apod. Příklady: Encephalopathia hypertensiva - na podkladě vysokého tlaku, E. uremica - při ledvinovém selhání, E. saturnina - následek chronické otravy olovem.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   6  7  8  9  10  Další >

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.