Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

chat

Počítače, Internet. Termín je používán v angličtině (sloveso a podstatné jméno) s významem: povídat si, kecat, klábosit, pokec, klábosení. Na Internetu je chat služba pomoci níž mohou v textové podobě komunikovat dva a nebo více uživatelů v reálném čase. Nejčastější podobou je webová stránka, kde lze po registraci vést komunikaci s dalšími uživateli (webchat), mohou ale existovat i služby, které fungují na principu klient (program) a server (k kterému se uživatelé připojují). Příkladem může být bezplatná platforma Jabber, či jednu dobu velmi populární program a komunikační síť ICQ.. >> detail

kaganát

územně správní celek, který existoval zejména u turkických národů. Hlavou tohoto státního útvaru byl kagan, jeho žena byla titulována jako katun. Nalézt jej můžeme u kmenů Avarů, Chazarů, Hunů a dalších.. >> detail

smegma

bílý nebo nažloutlý mazlavý produkt, který obsahuje odloupnutý epitel a buněčné tkáně mazových žláz pohlavního orgánu. Mužům se tvoří v předkožkovém vaku, ženám se smegma tvoří za předkožkou klitorisu a na malých stydkých pyscích. Při nedostatečné hygieně může způsobit zdravotní problémy, např. podráždění, zánět.. >> detail

aktivista

z latinského slova: activus = činný, aktivní. mírně zastaralé: aktivní člen určité organizace, aktivně působící dobrovolník;obecně jedinec intenzivně se zapojující do prosazování určitých názorů, cílů či pohledu na určitou problematiku. Většinou se snahou ovlivnit fungování společnosti, jejich pravidel nebo snahou o prosazení jednoho či naopak zamezení realizace druhého kroku či doposud aplikované politiky. Aktivista dosahuje svého cíle ovlivňováním názoru veřejnosti skrze publikační a mediální působení, organizace veřejných shromáždění nebo i demonstrace, blokády. Aktivisty a aktivizmus lze brát za určitou formu sociálního inženýrství (záměrného působení na společnost), kdy aktivista má za to, že zná požadovaný stav věcí a snaží se dosáhnout jejich realizace. Aktivisté (zejm. dnes) ve své činnosti mohou zajít až na hranu či za hranu zákona (blokování, obstrukce, občanská neposlušnost). Pojem můžeme nalézt ve spojení např. ekologický, levicový, lidskoprávní aktivista.. >> detail

terraformace

někdy též teraformace. Složenina slov: terra = země a formace = tvoření, formování. Terraformace je zatím pouze v teoretické rovině popsaná záměrná činnost člověka vedoucí ke změně podmínek na vesmírné planetě tak, aby byla obyvatelná. V této souvislosti se hovoří např. o Marsu. Součástí tohoto procesu by bylo vytvoření atmosféry, úpravy teploty a dalších přírodních podmínek, aby se co nejvíce podobaly životním podmínkám na Zemi. Termín jako první použil Jack Williamson ve sci-fi příběhu Collision Orbit (Kolizní oběžná dráha) publikovaném v roce 1942.. >> detail

GIT

medicína: zkratka pro gastrointestinální trakt (trávicí ústrojí); počítačová věda: systém pro správu verzí a sledování změn souborů mezi vícero uživateli. Jeho hlavní využití je při vývoji software, programování, ale dokáže sledovat změny v jakýchkoliv souborech. GIT byl vyvinul Linusem Torvaldsem v roce 2005 pro vývoj jádra operačního systému Linux.. >> detail

gerontagogika

vědecká disciplína zabývající se vzdělávání starších (starých) lidí, je součástí andragogiky. >> detail

lítý

knižní výraz, přídavné jméno: vzteklý, zuřivý, zběsilý, divoký. Například litý boj nebo odpor, lítý nepřítel.. >> detail

vasektomie

/někdy také označována jako: vazektomie/, chirurgický zákrok při kterém je muž sterilizován. Chirurgicky jsou přerušeny chámovody a ejakulát posléze neobsahuje spermie, díky čemuž se muž stává neplodným. Vasektomie je jednou z forem antikoncepce u mužů. Jedná se o jednu z nejspolehlivějších metod zamezení početí při sexuálním styku. Vasektomii lze následně i zrušena a v přibližně 40-60 % případů se úspěšně obnoví plodnost a schopnost opět počít dítě.. >> detail

travelátor

Travelátor lze nazvat pohyblivým chodníkem. Zařízení fungující jako eskalátor, ale přepravující ve vodorovné, či pouze mírně nakloněné rovině - užívá se např. na letištích pro urychlení přesunu pasažérů mezi terminály nebo v nákupních střediscích pro překonání výškového rozdílu při jízdě s nákupním vozíkem. Při větším sklonu mezi spojovanými místy se používají již eskalátory.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   6  7  8  9  10  Další >

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.