Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

priapismus

medicína, odborné označení pro přetrvávající pernamentní erekci (obvykle) i bez předešlého sexuálního vzrušení. Priapismus může nastat po požití některých léků (antidepresiva, antipsychotika, léky na ředění krve) nebo vzniknout po požití návykových látek nebo po prodělaném úraze. Jedná se o bolestivý a nepříjemný stav, který když není léčen, může vést k poruchám erekce.. >> detail

polyamorie

vztahy, z řeckého poly (vícenásobný) a amor (knižně láska). Polyamorie je vztah, kdy partneři ve vzájemné dohodě udržují blízký (i milostný) vztah ještě s další osobou nebo osobami než jem se svým partnerem. Stoupenci tohoto životního stylu mají za to, že je možno udržovat vícenásobné vztahy ve vzájemné harmonii a s svědomím všech zúčastněných. Takové vztahy poté nepovažují za nevěru. Za místo prvotního prosazování polyamorie se považuje USA.. >> detail

etatista

politika, politologie - zastánce názoru, že stát má mít ústřední roli při úpravě a stanovování principů fungování a rozhodování ve společnosti. Etatista je stoupenec tzv. silného státu, jež má silné pravomoce a pole působnosti ve společenských i hospodářských otázkách.. >> detail

whistleblower

(také někdy psáno whistle-blower, whistle blower). Stručně oznamovatel nezákonného, nemorálního, zakázaného jednání veřejné nebo soukromé organizace (firmy). Termín whistleblower je používán zejména od cca 60. let 20 století, svůj původ má v oznamování porušení pravidel pískáním na píšťalku (whistle blower v angličtině znamená, ten, co píská na píšťalku). Whistleblower je většinou osoba, která se v rámci svého působení (v soukromé či veřejné) společnosti dozví o nějakém nelegálním / neetickém jednání a oznámí jej. Může jej oznámit interně svému nadřízenému a nebo zveřejnit (médiím nebo orgánům činným v trestním řízení - policii atd.). Tito oznamovatelé jsou často následně terčem pomsty, proto v mnoha zemích (včetně ČR) jsou whistleblower oznamovatelé nějakým způsobem zákonem chráněni.. >> detail

bombshell

z angličtiny, v českém prostředí používáno zejména pro označení velmi atraktivní ženy, dívky; v angličtině má význam: nenadálá, šokující a většinou negativní zpráva, (dělostřelecký) granát. >> detail

ascites

neboli hydroperitoneum, jedná se o stav, kdy je v dutině břišní přítomna voda. Většinou je spojen ascites s nemoci jater, ale může být spojen i se srdečním selháním. Léčba probíhá v řešení příčiny, která vede ke vzniku hromadění vody v dutině. Pro úlevu se provádí odebírání většího množství tekutiny. Podávají se většinou diuretika, dieta se sníženým příjmem soli. >> detail

korkovné

(gastronomie, restaurace), poplatek, který zaplatíte pokud si do restauračního zařízení donesete například vlastní láhev vína či jiného pití. Korkovné není nezbytně jen o trestu za to, že si přinesete vlastní pití, restaurace by za něj měla nápoj vychladit, následně hostovi otevřít a rozlít do sklenic. Myšlenka stojící za tímto poplatkem je možnost si přinést i sebou vybrané či výběrové víno či destilát, které jinak v nabídce nejsou.. >> detail

divestice

v oblasti investování se jedná o prodej majetku, opak investice (či akvizice). Divestice může znamenat, že podnikatelský subjekt prodá části podnikání, podniku, dceřiné společnosti, podíly v dalších společnostech, ale může se jednat i o prodej dalšího majetku, cenných papírů nebo nemovitostí.. >> detail

glykemický

týkající se hladiny cukru (glykogenu) v krvi. >> detail

proteomika

podobor genetiky, který se zabývá např. studiem a popisem stavby, funkcí a interakcí jednotlivých proteinů. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   4  5  6  7  8  Další >

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.