Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

genomika

podobor genetiky, který se zabývá studiem a popisem genomů organismů. Určuje poté pořadí jednotlivých nukleotidů v DNA a jednotlivým genům přiřazuje funkce. Na rozdíl od molekulární genetiky nahlíží na problematiku genomika komplexněji.. >> detail

sputum

medicína: z latiny, jedná se o vykašlaná hmota (hlen) z dýchacího ústrojí, lidově také označovaný jako tzv. chrchel. Sputum se dělí dle toho, jak vypadají na hlenové, hnisavé, hnilobné, krvavé. Význam má při stanovení diagnózy, dále se zkoumá např. cytologickým nebo mikrobiologickým vyšetřením.. >> detail

mikrometastáza

velikostí drobné druhotné ložisko (metastáza) hlavního rakovinného nádoru, který je léčen. Příliš malá velikost znemožňuje mikrometastázy detekovat během diagnostického procesu. Potvrdit je lze morfologickým vyšetřením. Jejich přítomnost je však předpokládána a na jejich potlačení je aplikovaná adjuvantní chemoterapie.. >> detail

adjuvantní

zejména v medicíně: podpůrný, pomocná. Například adjuvantní terapie, což je doplňková léčba, která doplňuje např. hlavní operační zákrok v onkologii.. >> detail

ekocida

ekologie: záměrné poškození životního prostředí, ekosystému, člověkem, aby tak oslabil nebo zničil svého nepřítele (otrava jídla, vody, půdy atd.). Důsledkem je, že ani mírumilovné využívání daného území není možné, nebo je značně omezené. Termín vznikl za války ve Vietnamu, kdy byla ekocida používána vůči protivníkovi.. >> detail

mýtománie

bájivé vymýšlení si, lhaní; v medicíně se označuje jako: pseudologia phantastica, jedná se o formu obtížně diagnostikovatelného duševního onemocnění. Většinou je mýtománie doprovázena dalšími psychickými poruchami.. >> detail

chat

Počítače, Internet. Termín je používán v angličtině (sloveso a podstatné jméno) s významem: povídat si, kecat, klábosit, pokec, klábosení. Na Internetu je chat služba pomoci níž mohou v textové podobě komunikovat dva a nebo více uživatelů v reálném čase. Nejčastější podobou je webová stránka, kde lze po registraci vést komunikaci s dalšími uživateli (webchat), mohou ale existovat i služby, které fungují na principu klient (program) a server (k kterému se uživatelé připojují). Příkladem může být bezplatná platforma Jabber, či jednu dobu velmi populární program a komunikační síť ICQ.. >> detail

kaganát

územně správní celek, který existoval zejména u turkických národů. Hlavou tohoto státního útvaru byl kagan, jeho žena byla titulována jako katun. Nalézt jej můžeme u kmenů Avarů, Chazarů, Hunů a dalších.. >> detail

smegma

bílý nebo nažloutlý mazlavý produkt, který obsahuje odloupnutý epitel a buněčné tkáně mazových žláz pohlavního orgánu. Mužům se tvoří v předkožkovém vaku, ženám se smegma tvoří za předkožkou klitorisu a na malých stydkých pyscích. Při nedostatečné hygieně může způsobit zdravotní problémy, např. podráždění, zánět.. >> detail

aktivista

z latinského slova: activus = činný, aktivní. mírně zastaralé: aktivní člen určité organizace, aktivně působící dobrovolník;obecně jedinec intenzivně se zapojující do prosazování určitých názorů, cílů či pohledu na určitou problematiku. Většinou se snahou ovlivnit fungování společnosti, jejich pravidel nebo snahou o prosazení jednoho či naopak zamezení realizace druhého kroku či doposud aplikované politiky. Aktivista dosahuje svého cíle ovlivňováním názoru veřejnosti skrze publikační a mediální působení, organizace veřejných shromáždění nebo i demonstrace, blokády. Aktivisty a aktivizmus lze brát za určitou formu sociálního inženýrství (záměrného působení na společnost), kdy aktivista má za to, že zná požadovaný stav věcí a snaží se dosáhnout jejich realizace. Aktivisté (zejm. dnes) ve své činnosti mohou zajít až na hranu či za hranu zákona (blokování, obstrukce, občanská neposlušnost). Pojem můžeme nalézt ve spojení např. ekologický, levicový, lidskoprávní aktivista.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   4  5  6  7  8  Další >

Nová slova: dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina, maltodextrin, homocystein, kobalamin, cobalaminum . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.