Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

kobalamin, cobalaminum

jedná se o skupinu chemicky podobných sloučenin známou především pod názvem vitamín B12. V biochemii se doporučuje označovat za vitamin B12 formu kobalaminu označovanou jako kyanokobalamin, ve farmacii mají označení vitamín B12 i výrobky obsahující hydroxykobalamin či methylkobalamin (aktivní forma vitamínu). Vitamín B12 je potřebný pro tvorbu (syntézu) DNA a přeměnu folátů (kyseliny listové) na aktivní formu. Jeho nedostatek narušuje zejména krvetvorbu, tvorbu obalu nervových vláken a případně vede k vzestupu krevní hladiny toxické aminokyseliny homocysteinu, spojované s některými civilizačními chorobami. K typickým onemocněním z nedostatku vitamínu B12 patří zhoubná chudokrevnost (perniciózní anémie) a degenerativní změny centrálního (mícha) i periferního nervstva. Jeho potravním zdrojem je zejména maso a vnitřnosti (játra), a proto jsou jeho nedostatkem ohroženi vegetariáni, ale např. také lidé s poruchou vstřebávaní živin, a to jak nespecifickou nebo specifickou poruchou vstřebávání vitamínu B12 pro nedostatek tzv. vnitřního faktoru - glykoproteinu tvořeného v žaludeční sliznici v komplexu s nímž se vitamín B12 vstřebává.. >> detail

ristretto

kávový nápoj pocházející z jižní Itálie, druh espresso nápoje, který je chuťově nejsilnější a nejkoncentrovanější. Ristretto italsky znamená „omezený“ a pro přípravu tohoto nápoje se použije stejné množství mleté kávy jako pro espresso (8-9 g kávy), ale pouze poloviční množství vody. Výsledkem je nápoj o hmotnosti 15-20g.. >> detail

mikrocefalie

řecký mikros = malý, kefalé = hlava. Pojem značí přítomnost abnormálně malé hlavy (tzv. mikrocefalus).. >> detail

angiogram

angíogramma - řecky angeion = céva, gramma = zápis. Jedná se o rentgenové zobrazení (záznam) cév po jejich naplnění kontrastní látkou.. >> detail

encefalopatie

encephalopathia - řecky enkefalos = mozek, pathos = choroba. Označení pro blíže nespecifikované onemocnění mozku. Spektrum a tíže příznaků je variabilní, a to od lehkých duševních a fyzických (změny nálad, poruchy paměti, závratě, nestabilita při chůzi aj.) až po těžké (dezorientace, kóma, křeče, poruchy hybnosti až obrny aj.) Často vzniká druhotně jako následek jiných orgánových a metabolických poruch, intoxikací, potravních deficitů, infekcí, traumat apod. Příklady: Encephalopathia hypertensiva - na podkladě vysokého tlaku, E. uremica - při ledvinovém selhání, E. saturnina - následek chronické otravy olovem.. >> detail

emfyzém

řecky emfyséma = nafouknutí. Emfyzém nebo též rozedma značí patologicky zvýšenou vzdušnost tkáně, nejčastěji plic (emphysema pulmonum = plicní rozedma). Obvyklý typ plicní rozedmy je spojen s rozšířením průdušinek a plicních sklípků (alveolů), přičemž s rozvojem chorobného procesu může docházet k destrukci stěn plicních sklípků, takže přepážky mezi nimi zanikají a alveoly splývají ve větší dutiny. To vede ke zmenšení respirační (dýchací) plochy plic, k negativnímu dopadu na srdce a klinickým projevům dušnosti a cyanózy. Plicní emfyzém může vzniknout např. jako důsledek chronického zánětu průdušek.. >> detail

vaskulitida

vaskulitis, vasculitis - latinsky vas = céva, vasculum = cévka; řecká přípona -itis = zánět, zánětlivé onemocnění. Pojem vasculitis či počeštěný výraz vaskulitida označuje zánět cévy či cévky, a to jak tepny tak žíly. Zároveň jde o obecné označení cévního zánětu, bez ohledu na jeho vyvolávající příčinu (fyzikální, chemické či biologické poškození tkáně) a patologickoanatomickou podstatu.. >> detail

virucidní

(víricídális), latinsky vírus = vir, latinsky caedere = zabíjet. Prostředek hubící (ničící) viry.. >> detail

mitrální chlopeň

medicína: neboli dvojcípá chlopeň, je cípatá chlopeň nacházející se mezi levou síní a komorou srdeční, zabezpečuje jednosměrný tok krve směrem z levé síně do levé komory a zabraňuje toku zpětnému. Její funkce je založena na střídavém otevírání a zavírání cípů dle aktuální fáze srdeční činnosti. Za chorobných stavů, jako je např. její insuficience (nedostatečnost), může docházet k zpětnému toku krve z levé komory do levé síně a dle tíže postihnutí tak dochází k postupnému přetěžování srdečního svalu.. >> detail

petechie

jsou tečkovitá prokrvácení kůže či sliznic, petechiální krvácení se projevuje jako výsev drobných červených až fialových teček na kůži či sliznici např. dutiny ústní. Jedná se o krvácení na úrovní drobných cévek, tzv. kapilár. Příčiny petechiálního krvácení jsou různé a mohou se vyskytnout např.: při mechanickém vlivu na postiženou oblast, př. petechie kůže předloktí po volejbalovém zápasu, při krvácivích onemocněních, př. při nedostatku krevních destiček, při užívání léků proti srážení krve, při některých infekčních nemocech, př. infekční mononukleóza, infekční endokarditida, při vaskulitidách – zánětlivém onemocnění cév na autoimunitním podkladě.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   4  5  6  7  8  Další >

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.