Slovník cizích slov .net

x - výpis slov 1 - 10

xantipa

zlá, hádavá žena . >> detail

xanto-

první část slov mající význam žlutý, plavý . >> detail

xantorizmus, xantorismus

žluté nebo červené zabarvení živočichů, zejm. ryb . >> detail

xenie

"1. drobná humorná báseň; 2. přímý vliv otcovské rostliny na některé znaky projevující se již na semeni po opylení" . >> detail

xeno-

první část slov mající význam cizí . >> detail

xenobiotikum

látka živým organizmům cizí . >> detail

xenoekie

náhodný, výskyt organizmu ve zcela jiném, prostředí, než v jakém obvykle žije . >> detail

xenofilie

láska či náklonnost k cizímu, bezmezné přijímání toho, co pochází z jiného prostředí. Termín vznikl spojením řeckým slov: xenos (cizí, neznámý) a philia (láska, náklonnost). V kulturním pojetí je pojem xenofilie často spojován s zvnitřněným pocitem méněcennosti (cultural cringe) vlastní země. Na škále odmítání a přijímání se jedná o přesný opak xenofobie (obavy z cizího).. >> detail

xenofobie

odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu . >> detail

xenokracie

vláda, nadvláda cizinců . >> detail

Další >
1  2  3  4  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.