Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

pH

je veličina, která slouží k hodnocení míry kyselosti (acidity), resp. zásaditosti (bazicity) vodných roztoků. pH vodných roztoků se dle dohody pohybuje v rozmezí 0 až 14, přičemž pH = 7 je označováno jako neutrální (je to např. pH destilované vody). Roztoky s pH < 7 jsou pak označovány jako kyselé (roztoky kyselin - např. ocet) a roztoky s pH > 7 jsou označovány jako zásadité (roztoky zásad - např. roztok sody, mýdla, roztoky hydroxidů..). Matematicky je pH definováno jako záporný logaritmus koncentrace oxoniových kationtů ("ha tři o plus"), které vznikají reakcí vodíkových kationtů ("ha plus") s vodou. Tedy čím obsahuje roztok více vodíkových kationtů (a následně tedy i oxoniových), tím je kyselejší. Kyseliny se ve vodných roztocích rozpadají na vodíkový kationt a zbytek kyseliny (aniont), čímž zvyšují množství vodíkových, resp. oxoniových kationtů v roztoku, zatímco zásady vodíkové kationty přijímají a jejich koncentraci v roztoku tak naopak snižují. pH lze přesně změřit pH-metrem se skleněnou elektrodou nebo orientačně acidobazickým indikátory - látkami, které mají v rozdílných rozmezích pH jinou barvu.. >> detail

loft

podkroví, které na rozdíl od půdy není odděleno podlažím od spodních pater;loftový byt, je byt přestavěný z prostor původně využívaných průmyslově (bývalé továrny, prostory manufaktury, skladiště). Nejčastěji se jedná o jeden velký prostor, který je upraven do podoby bytu. Lofty většinou přiznávají původní industriální podobu prostor, například neomítnutými cihlami v interiéru, vysokými stropy, pohledovým betonem atd. V minulosti byly oblíbené zejména mezi umělci, dnes jsou již obecněji rozšířené.. >> detail

kongelace

congelátió - latinsky congeláre = zmrznout. Omrzlina, lokální účinek prudkého chladu. Na kůži dochází k zánětlivým změnám, které se podle tíže poškození projeví erytémem (zčervenáním), vznikem puchýřů (congelátió bullosa) nebo odumřením (nekrózou) tkáně - congelátió gangraenosa. Tíže postižení závisí především na stupni postižení cév, při nekrotickém postižení dochází až k paralýze vlásečnic chladem, krystalizaci vody s poškozením cévní stěny, které pak často trombotizují (tvoří se v nich krevní sraženiny). U lehčího omrznutí se stažené tepénky po následném zahřátí podchlazené tkáně nestačí roztáhnout dostatečně rychle a reagovat tak na prudce stoupající potřebu kyslíku, důležité při první pomoci je proto vyvarovat se prudkého oteplení podchlazené tkáně. >> detail

petechie

jsou tečkovitá prokrvácení kůže či sliznic, petechiální krvácení se projevuje jako výsev drobných červených až fialových teček na kůži či sliznici např. dutiny ústní. Jedná se o krvácení na úrovní drobných cévek, tzv. kapilár. Příčiny petechiálního krvácení jsou různé a mohou se vyskytnout např.: při mechanickém vlivu na postiženou oblast, př. petechie kůže předloktí po volejbalovém zápasu, při krvácivých onemocněních, př. při nedostatku krevních destiček, při užívání léků proti srážení krve, při některých infekčních nemocech, př. infekční mononukleóza, infekční endokarditida, při vaskulitidách – zánětlivém onemocnění cév na autoimunitním podkladě. >> detail

dekongestiva

latinsky dé = od, z; con = cum, spolu; gerere = nést. Léčiva, která upravují (odstraňují) překrvení a otok tkáně v důsledku toho vzniklý (viz heslo "kongesce"). Hojně se používájí např. k odstranění příznaků rýmy, kdy v důsledku překrvení a otoku nosní sliznice vzniká pocit ucpaného nosu. Klasická léčiva této skupiny opětně zužovala -následkem látek vznikajících při zánětu- roztažené (dilatované) cévky v nosní sliznici, čímž poklesl i otok (zduřená sliznice "splaskla") a zlepšila se nosní průchodnost. V současnosti se doporučují u rýmy jako dekongestiva spíše nepříliš koncentrované minerální roztoky (např. na základě mořské vody), které snižují otok svým osmotickým efektem, nemají nežádoucí účinky, ale mají naopak některé pozitivní - např. obnovují pohyb řasinek, které se podílí na transportu hlenu aj.. >> detail

kongesce

congestió - latinsky con = cum, spolu; gerere = nést. Pojem značí překrvení, resp. městnání krve ve tkáni či orgánu. Příčinou může být zhoršený žilní odtok (např. mechanickou překážkou nebo při srdeční nedostatečnosti, kdy srdce nestačí přečerpávat veškerou přitékající krev a ta se pak hromadí v těle - např. játrech) nebo snížení přirozeného napětí (tonu) a zvýšení propustnosti vlásečnic (kapilár), k němuž dochází nejčastěji při šokových stavech či zánětech (např. zduření nosní sliznice při rýmě; nosní kapky na rýmu proto obvykle obsahují dekongestiva). >> detail

Touretteův syndrom

vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění (postihuje mozek), které se projevuje pohybovými a zvukovými tiky. Rozvine se většinou ve věku 6-7 let (dětství). Svůj název nese po francouzském neurologovi Gilles de la Tourette (1857-1904), který tento syndrom v roce 1885 objevil. Mezi projevy (tiky) patří mrkání, trhání hlavou a končetinami a nebo i zvukové projevy (tiky), jako například: chrochtání, pískání, vykřikování slov a vět. Výkřiky mohou být i neslušné. Jedná se o chronické onemocnění, nelze jej tedy vyléčit. Postižení jsou primárně léčeni psychoterapií, případně i farmakologicky (léky).. >> detail

rakovina

pojem je v širokém smyslu slova používán veřejností pro označení jakéhokoliv zhoubného nádoru, tj. útvaru vzniklého nekontrolovaným dělením buněk a jejich následnou invazí do okolních tkání či zakládáním sekundárních ložisek (metastáz) i ve vzdálenějších tělních oblastech (šíření nádorových buněk např. krví nebo lymfou). V užším slova smyslu se pojem rakovina používá pro tzv. karcinomy, tj. nádory vycházející z epitelů - tkání kryjících povrchy či vystýlajících dutiny (např. střevní dutinu).. >> detail

maltodextrin

sacharid vzniklý spojením 3 až 20 molekul glukózy (dextrózy) a vyrábějící se částečnou hydrolýzou („natrávením“) škrobu. Čím je stupeň natrávení škrobu větší, tím kratší molekuly maltodextrinu vznikají a tím je vzniklý produkt sladší a rozpustnější (hodnota tzv. dextrózového ekvivalentu – DE bude vyšší). Maltodextrin se využívá jako potravinové aditivum (zahušťovadlo, látka zvětšující objem a zlepšující texturu či chuť potravin), jako plnivo ve farmacii a jako součást energetických nápojů.. >> detail

homocystein

neesenciální sirná aminokyselina vznikající při metabolismu aminokyseliny methioninu. Zvýšené hladiny homocysteinu v krvi zvyšují dle observačních epidemiologických studií nezávisle (na hladině cholesterolu a jiných rizikových faktorech kardiovaskulárních chorob) riziko vzniku onemocnění srdce a cév a přibývá indicií o jeho souvislosti s řadou dalších onemocnění (autoimunitních, nádorových, neurologických aj.). Snížení hodnot homocysteinu dosáhneme zvýšením příjmu vitamínů B12, B6 a kyseliny listové (folátů), případně snížením příjmu živočišných bílkovin.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   3  4  5  6  7  Další >

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2023 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.