Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

taurofobie

chorobný strach z býků, řecky tauros = býk, forma zoofobie (chorobný iracionální strach ze zvířat). >> detail

tmář

archaicky, zastarele, hanlivě, zejména s negativní konotací: ten, kdo je proti pokroku, osvětě;zpátečník. >> detail

spoofing

internet, bezpečnost: situace, kdy se útočník na internetu vydává za někoho jiného (např. pracovníka banky). Snahou útočníka při spoofingu je např. získat přístup do internetového bankovnictví oběti. Spoofing může mít podobu e-mailových zpráv, SMS zpráv jakoby poslaných bankou, zásilkovou společností (nebo jinou institucí), ale může se jednat i o telefonáty. Při telefonním spofingu přitom útočníci dokáží i zfalšovat číslo, ze kterého volají tak, že se jeví, jako skutečné číslo dané instituce. Společným znakem je, že útočník po oběti vyžaduje jeho bezpečností údaje, aktualizace dat, potvrzení transakce nebo nabízí velmi výhodné investiční příležitosti. Původně slovo: spoof - znamená v angličtině: (humorná) mystifikace.. >> detail

stratametr

přístroj, který se používá pro měření jaký je směr a odklon vrstev ve vrtu. Data jsou zpracovávány v počítači a ten dává informace jak směřují a v jakém sklonu jsou jednotlivé geologické vrstvy v rámci vrtu.. >> detail

artificiální

z anglického Artificial, významy slova artificiální do značné míry kopíruje překlad právě anglického pojmu Artificial. Uměle vytvořený; s uměleckou kvalitou, strojený, vyumělkovaný. >> detail

hacktivista

spojené slovo, poměrně nové, vzniklé ze slov hacker a aktivista. Hacktivista je aktivista, který působí na Internetu a své politické názory prosazuje pomocí hackingu. Například hacktivisté mohou znepřístupnit webové stránky svých názorových oponentů, zvěřejnit jejich důvěrné dokumenty (informace o nich), přesměrovat webové stránky oponenta na stránku s kritickými informacemi o něm atd.. >> detail

amimie

medicína: postižení, kdy dojde ke ztrátě schopnosti obličejové mimiky. Při amimii lze hovořit o maskovitém výrazu tváře. Přičinou bývá postižení mimických nervů nebo svalů.. >> detail

neimpaktovaný

věda, scientometrie - nemající impakt (přesněji impakt faktor), většinou se týká odborného periodika (časopisu), vyjadřuje fakt, že příspěvky v daném časopise nejsou vůbec, nebo jen málo citovány dalšími autory, což se ve scientometrii vyjadřuje ukazatelem, tzv. impakt faktorem. Míra citování příspěvku je více méně brána jako odraz kvality a dosadu daného článku. Opakem je tzv. impaktovaný (časopis).. >> detail

trimaran

plavidlo, které se skládá ze tří rovnoběžnýnách trupů a nebo hlavního trupu a dvou vahadel. Jedná se vlastně o variantu katamaranu, který se ale místo dvou částí skládá ze tří.. >> detail

terraformace

z latinského terra (země), také teraformace. Jedná se o označení pro hypotetický záměrný proces přeměny (nehostinných) podmínek na vesmírném tělese (planetě) tak, aby se podobaly podmínkám na Zemi a toto těleso tak bylo pro člověka obyvatelné. Proces přeměny může představovat přeměnu atmosféry, přítomnost vody, úpravu teploty. Jako jeden z prvních s konceptem terraformace přišel Carl Sagan v roce 1961 v případě Venuše.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   3  4  5  6  7  Další >

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.