Slovník cizích slov .net

l - výpis slov 391 - 400

lipofilní

rozpustný v tucích . >> detail

lipochrom

v tucích rozpustné organické barvivo, lutein, karotenoid . >> detail

lipoidóza, lipoidosa

nadměrné ukládání lipidů ve tkáních . >> detail

lipolýza, lipolysa

rozložení, štěpení tuků lipázou . >> detail

lipom

nezhoubný tukový novotvar . >> detail

lipomatóza, lipomatosa

chorobné množení tukových buněk . >> detail

lipoproteid

jednoduchá bílkovina obsahující tukovou složku vázanou na bílkovinu . >> detail

lipoprotein

složitá bílkovina konjugovaná s neutrálními tuky či jinými lipidy . >> detail

lipozom, liposom

mikroskopická částice dopravující výživné látky hluboko do podkoží . >> detail

lira

měnová jednotka Itálie, Malty a Turecka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.