Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 231 - 240

benedikce

církevní požehnání, svěcení . >> detail

benediktin

benediktýn. >> detail

benediktinka, benediktýnka

"1. členka ženské větve řádu svatého Benedikta; 2. druh sladkého likéru" . >> detail

benefice

"představení (obv. divadelní), jehož výtěžek připadl jednomu členovi souboru; kulturní, sportovní nebo společenská akce, jejíž výtěžek jde na dobročinný účel" . >> detail

beneficium

"trvalé právo na určitý úřad; poskytnutí úřadu nebo majetku, z něhož plyne nějaký příjem" . >> detail

benevolence

shovívavost, dobrá vůle . >> detail

bengál

"1. směs vydávající. při hoření oslnivé barevné světlo; 2. rachot, rámus, výtržnost" . >> detail

benchmark

testy, srovnávací testy např. u počítačů a jejich komponent; anglicky: měřítko, srovnávací test. >> detail

benigní

nezhoubný, neškodný, např. nádor . >> detail

benignita

neškodnost, nezhoubnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.