Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 381 - 390

biotar

symetrický fotografický objektiv . >> detail

biotaxie

systematické uspořádání živých organizmů . >> detail

biotechnologie

obor zahrnující aplikaci biologických zákonitostí na výrobu . >> detail

biotický

vitální, vztahující se k životu . >> detail

biotin

látka ze skupiny vitaminů B-komplexu . >> detail

biotit

minerál ze skupiny slíd . >> detail

biotop

stanoviště, nejmenší přírodní životní prostor, na němž žije rostlina nebo živočich . >> detail

biotronika

studium a působení na domnělé biopole nebo auru přímo, bez zprostředkování dosud známými fyzikálními interakcemi . >> detail

bioturbace

proces a projevy přehrabávání a převracení sedimentu živočichy . >> detail

bipedální

dvounohý, dvounožec . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.