Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 31 - 40

carizmus, carismus

systém vlády založený na neomezené moci cara . >> detail

carmen figuratum [karmen figurátum]

tvarovaná báseň, báseň grafickou formou napodobující tvar nějakého předmětu, ideogram, kafigram . >> detail

carpe diem

latinské rčení, které se překládá jako 'užij dne', jako první jej použil básník Horatius. >> detail

cartridge [kártridž]

zásobník . >> detail

carving [kárving]

"řezání, krájení; řezaný oblouk při sjezdovém lyžování" . >> detail

case-history [kejs histori]

"detailní zpráva o případu a jeho vývoji; kasuistika" . >> detail

case-law [kejs ló]

právo vytvářené precedenty . >> detail

cash [keš]

hotové peníze, platba v hotovosti . >> detail

cash end cerry [keš end keri]

platba v hotovosti a odvoz zboží na náklad kupujícího . >> detail

cash flow

ekonomie, anglický termín, neboli v češtině: peněžní tok. Jedná se o pohyb peněz Z a DO určité organizace, firmy, projektu atd. Měřen je většinou za určitou omezenou dobu. Pro řízení je cash flow a jeho plánování důležité z důvodů toho, aby organizace byla likvidní, tedy schopná platit své závazky a generovat zisk.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.