Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 601 - 610

MID

počítače: zkratka pro Mobile Internet Device (česky: Mobilní Internetové Zařízení), popisuje přenosné počítačové zařízení, která dovedou pracovat s multimédii a disponují bezdrátovým připojením k internetu.. >> detail

middleware

počítače: počítačový program (software), který propojuje dvě jinak oddělené aplikace; např. webový server a databázi. Middleware (někdy dostává přídomek: softwarové lepidlo) tak může např. spojovat dvě aplikace a umožňuje tok dat mezi nimi, vstup a výstup dat. Dalším příkladem je rozšíření podporovaných operací / služeb a přístupů a výstupů dat, které programu operační systém v základu neposkytuje.. >> detail

migmatit

hornina vzniklá z magmatu a metamorfovaných hornin . >> detail

migrace

přemisťování, stěhování, přecházení, změna místa pobytu . >> detail

migréna

záchvatovitá bolest zpravidla jedné poloviny hlavy, často provázená nevolností, zvracením a světloplachostí . >> detail

mikado

"1. titul japonských císařů; 2. japonská hra s tenkými tyčinkami" . >> detail

mikádo

dámský účes s krátce rovně zastřiženými vlasy . >> detail

mikina

tričko s dlouhým rukávem, obv. sportovního rázu . >> detail

mikro-

"první část složených slov mající význam malý; předpona ve významu miliontiny, násobku 10 na -6" . >> detail

mikrob

mikroorganizmus, jen mikroskopem viditelný organizmus, obv. jednobuněčný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.