Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 751 - 760

mizoyamie, misogamie

odpor k manželství, odmítání sňatku . >> detail

mj.

zkratka: mimo jiné. >> detail

MMOG

počítače, zkratka pro: Massively Multiplayer Online Game. Někdy je také používána pouze zkratka MMO. Jedná se o online hry, které může v jeden okamžik hrát tisíce hráčů. Hrají se na internetu a mnohé z nich pouze v internetovém prohlížeči. Hry jsou přitom většinou dobře zpracovány i po grafické stránce a pokrývají široké pole zaměření: strategické hry, bojové hry, FPS, simulace, sporty, sociální. Většina z her má své vlastní virtuální světy, ve kterých se odehrávají.. >> detail

mnemotaxie

odborně: dovednost zvířat opakovaně nalézt stejné místo (např. s potravou, útočiště atd.). >> detail

mnemotechnika

psychologie, pedagogika: soubor postupů usnadňujících zapamatování například učiva. Většinou funguje na principu doplňujících asociací nebo představ. Může se jednat o rým, vizuální kresbu či odvození.. >> detail

mnestický

psychologie: paměťový, týkající se paměťových funkcí člověka (mnestické funkce). >> detail

moaré, moiré [muaré]

"charakteristická kresba, struktura, vzorování; tech. jemná rušivá struktura na obrazovce vzniklá interferencí několika periodických struktur" . >> detail

mobil

plastika s pohyblivě spojenými tvary, které jsou uváděny do pohybu např. motorem, větrem . >> detail

mobilární, mobiliární

movitý . >> detail

mobiliář

"veškeré mobilní vybavení, zařízení objektu; přenosné zařízení" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.