Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 251 - 260

tenor

"vysoký mužský hlas; basová křídlovka; ve starších skladbách základní tón, na němž se recituje text" . >> detail

tent

cirkusový stan . >> detail

tentativní

předběžný, předběžné. >> detail

tenuto

hud. drženě, s dodržením plné časové hodnoty . >> detail

tenze, tense

"napětí; tlak" . >> detail

tenzid, tensit

povrchově aktivní látka . >> detail

tenzní

napjatý, úzkostný . >> detail

tenzometrie, tensometrie

metoda zjišťování napětí na základě měření změn materiálu sledované konstrukce . >> detail

tenzor, tensor

zobecnění vektoru . >> detail

teo-, theo-

první část složených slov mající význam bůh, boží . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.