Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 721 - 730

tréma

strach, nervozita z vypjaté situace, např. ze zkoušky . >> detail

trematod

bezobratlý živočich kmene ploštěnců cizopasící v játrech, trávicím traktu a cévách obratlovců, motolice . >> detail

trematodóza, trematodosa

parazitární onemocnění způsobené motolicemi . >> detail

tremolo

"silnější kolísání frekvence a amplitudy tónu při zpěvu nebo nástrojové hře; rejstřík varhan nebo harmonia" . >> detail

tremor

třes . >> detail

tremp, tramp

táborník ve volné přírodě . >> detail

trempink, tramping

táboření ve volné přírodě, trampování . >> detail

trenažér

zařízení k výcviku letců, řidičů . >> detail

trenčkot

sportovní plášť . >> detail

trend

celkový, obecný sklon, směřování, vývojová tendence . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.