Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 561 - 570

totalitní

související s totalitou . >> detail

totální

úplný, bezvýjimečný, naprostý . >> detail

totem

symbolické zobrazení mytického prapředka . >> detail

totemizmus, totemismus

"náboženské uctívání symbolu, totemu; víra v jeho moc, ochranu a pomoc" . >> detail

totum

vše, veškerenstvo, celek, celkovost . >> detail

tour [túr]

cesta, cestování . >> detail

tour-operátor [túr operátor]

průvodce v cestovním ruchu . >> detail

Touretteův syndrom

vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění (postihuje mozek), které se projevuje pohybovými a zvukovými tiky. Rozvine se většinou ve věku 6-7 let (dětství). Svůj název nese po francouzském neurologovi Gilles de la Tourette (1857-1904), který tento syndrom v roce 1885 objevil. Mezi projevy (tiky) patří mrkání, trhání hlavou a končetinami a nebo i zvukové projevy (tiky), jako například: chrochtání, pískání, vykřikování slov a vět. Výkřiky mohou být i neslušné. Jedná se o chronické onemocnění, nelze jej tedy vyléčit. Postižení jsou primárně léčeni psychoterapií, případně i farmakologicky (léky).. >> detail

tournedos [turnedo]

rychle pečený řízek z hovězího hřbetu, vyšší než ramstejk . >> detail

tox-, toxi-, toxiko-

první část složených slov mající význam jed, jedovatý . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: HTPC, anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva . . . . . . > další nová slova

© 2006-2021 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.