Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 821 - 830

triumf

"vítězství, úspěch; radost z vítězství, oslava vítězství" . >> detail

triumfální

vítězný . >> detail

triumvir

ve st. Římě: člen triumvirátu;člen jednoho ze spojení tří mocných úředníků (úkoly policejní, vězeňské a některé soudcovské). >> detail

triumvirát

spojenectví, sdružení tří lidí; tříčlenný vládní sbor;v st. Římě: spojenectví tří vedoucích politických činitelů. >> detail

trivalence

chem.: trojmocnost. >> detail

trivialita

všednost, jednoduchost, banálnost, bezvýznamnost, otřepanost . >> detail

triviální

jednoduchý, otřepaný, banální . >> detail

trivium

"trojice předmětů na středověkých školách, (gramatika, logika, rétorika); trojice vyučovacích předmětů ve starší kole (čtení, psaní, počítání)" . >> detail

trkač

čerpadlo, poháněné samotnou vodou. Trkač využívá rázu kapaliny v potrubí, který vznikne náhlým uzavřením otvoru pro výtok kapaliny z potrubí. Otvor pro výtok se přitom uzavírá samočinně díky působení vytékající kapaliny. Rázy zvyšují v potrubí tlak a vytlačí kapalinu do výše umístěné nádrže. Vhodný je pro dopravu malého množství kapaliny do pozic maximálně 20krát větších, než je rozdíl hladiny kapaliny proudící v potrubí. Poprvé byl trkač zkonstruován francouzským vynálezcem Josephem Montgolfierem v 18. století.. >> detail

trofej

"1. upomínka na lov, upravený úlovek nebo část úlovku; 2. cena za vynikající výkon" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: HTPC, anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva . . . . . . > další nová slova

© 2006-2021 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.