Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 581 - 590

trabuko

krátký silný havanský doutník . >> detail

track [trek]

"1. klusácká dostihová dráha; 2. pravidelná trať námořní lodi mezi dvěma přístavy; 3. stopa na kompaktní desce" . >> detail

trackball [trekból]

kulový ovladač, zejm. u přenosných počítačů . >> detail

trademark, trade-mark [trejdmárk]

ochranná známka zboží, obchodní značka firmy . >> detail

tradeskancie

voděnka, poděnka . >> detail

tradeunion [trejdjúnjn]

britská odborová organizace, odborové hnutí omezující se na ekonomické a sociální požadavky, tradeunionizmus . >> detail

tradeunionizmus, tradeunionismus [trejdjúnjnyzmus]

britské odborové hnutí omezující se na ekonomické a sociální požadavky, tradeunion . >> detail

tradice

souhrn zvyků a zvyklostí, generační dědictví . >> detail

tradicionál

"džezový orchestr hrající neworleánský styl džezu z počátku 20. století; skladba v tomto stylu" . >> detail

tradicionalizmus, tradicionalismus-

lpění na starých zvyklostech, jejich přejímání a prosazování . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: HTPC, anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva . . . . . . > další nová slova

© 2006-2021 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.