Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 741 - 750

triangulace

geodetická metoda určování polohy důležitých měřických bodů zaměřováním trojúhelníkové sítě . >> detail

trianon

pavilon v parku vzdálený od hlavní budovy . >> detail

trias

"1. nejstarší útvar druhohor; 2. triáda" . >> detail

triatlon

sportovní soutěž sestávající ze tří bezprostředně po sobě následujících disciplín (plavání, jízda na kole, běh) . >> detail

triazol, triasol

pětičlenné cyklické sloučeniny s třemi atomy dusíku v kruhu . >> detail

tribalizmus, tribalismus

kmenové povědomí, povědomí příslušnosti ke kmeni . >> detail

tribologie

nauka o tření . >> detail

tribun

zástupce, mluvčí, obhájce (lidu) . >> detail

tribunál

soud . >> detail

tribut

historie: daň, clo, poplatek;ve starém Římě daň z majetku dle tribuí (odtud název této daně). >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: HTPC, anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva . . . . . . > další nová slova

© 2006-2021 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.