Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 661 - 670

transpirace

"vypařování vody povrchem organizmu; proniknutí informace na veřejnost" . >> detail

transplantace

přenos tkání nebo orgánu na jiné místo téhož jedince nebo na jiného jedince téhož nebo jiného druhu . >> detail

transplantát

přenášená tkáň, orgán nebo jejích umělá náhražka . >> detail

transponder

radioelektrická aparatura telekomunikační družice určená k přenosu rádiových signálů . >> detail

transponovat

přenášet, převádět . >> detail

transport

doprava, přenos . >> detail

transportní

přepravní, dopravní . >> detail

transpozice, transposice

přenos, převod, změna vzájemné polohy, výměna dvou prvků . >> detail

transsexualizmus, transsexualismus-

sexuální porucha projevující se zejm. touhou být opačným pohlavím . >> detail

transsonický

nacházející se v oblasti rychlosti zvuku . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: HTPC, anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva . . . . . . > další nová slova

© 2006-2021 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.