Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1371 - 1380

kryoterapie

léčebná metoda užívající pro zničení chorobných útvarů velmi nízké teploty . >> detail

kryoturbace

porušení, zvlnění nebo zvíření půdy mrazem . >> detail

krypta

"podzemní nebo polozapuštěný klenutý prostor; podzemní hrobka; hrobka, hrob" . >> detail

krypto-, krypt-

první část složených slov mající význam skrytý, tajný . >> detail

kryptodeprese

skrytá proláklina, deprese zatopená vodou s hladinou nad úrovní a dnem pod úrovní mořské hladiny . >> detail

kryptogama

tajnosnubná, výtrusná rostlina . >> detail

kryptogenní

nejasného původu . >> detail

kryptografie

psaní tajným nebo šifrovaným písmem . >> detail

kryptogram

text se skrytým údajem složeným z některých písmen textu . >> detail

kryptoklima

mikroklima uzavřených prostorů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: HTPC, anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva . . . . . . > další nová slova

© 2006-2021 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.